LED žárovka E27 se v našich domácnostech vyskytuje nejčastěji

LED žárovka E27 je nejprodávanějším výrobkem osvětlovací techniky za posledních deset let. Proč tomu tak je, na to je jednoduchá odpověď. Prvním důvodem je Edisonův závit, který provází lidstvo již déle než sto let, a neexistuje snad žádná domácnost, kde by alespoň v jednom svítidle nebyl zastoupen. Toho jsou si výrobci žárovek velmi dobře vědomi a přizpůsobili tomu také vývoj modelů odlišných technologií, než byla původní báze wolframových vláken. Závit E27 se tedy vyskytuje jak u LED diodových žárovek, tak i u kompaktních zářivek.
Dalším důvodem obliby LED žárovky E27 je značný zájem veřejnosti podpořený dobrou informovaností o polovodičové technologii, zejména o jejích výhodách ve srovnání s vláknovými žárovkami. Jakými hlavními přednostmi se vyznačují a proč jsou považovány za pokrokovou inovaci v oblasti osvětlovací techniky?

myšlenka

Zásadní výhody LED osvětlení

Velmi nízký příkon – zatímco téměř 85 procent veškeré elektrické energie spotřebovala žárovka s wolframovým vláknem na teplo a příkon se počítal na desítky Wattů, u LED technologie je příkon mnohonásobně nižší a účinnost naopak vysoká.
Dlouhá životnost – životnost LED diod se počítá na desítky let a to ještě není vývoj polovodičových čipů ukončen. Ekonomická rentabilita je jedním z důvodů, proč lidé do těchto zdrojů investují, a spolu s nízkým příkonem je návratnost investic ve srovnání s vláknovými žárovkami velice krátká.

hruška

Rozsah barev světla – barevné zastoupení diod bylo vynalézáno postupně a teprve na přelomu milénia bylo možno vyrobit první prototypy svítidel v bílém světelném spektru, napodobujícím denní sluneční světlo. Dnes jsou na trhu široce zastoupeny jak namodralé odstíny (studená bílá), tak i s nádechem do žluté a oranžové, označené jako teplá nebo neutrální bílá. Zákazníci tedy mohou volit osvětlovací zdroj podle potřeby buď jako pracovní svítidlo, nebo pro odpočinek a relaxaci.

Theme: Overlay by Kaira