Bída a lesk učňovského vzdělávání

Učňovské vzdělávání zažívá velkou krizi. To má za nepřímý následek také to, že na maturitních oborech rostou nároky a zvláště pak náročnost u závěrečných maturitních zkoušek, aby se počet středoškolských studentů eliminoval a na straně druhé vzrostl počet učňovské mládeže.
Samotný koncept učňovského vzdělávání přitom není vlastně tak špatný. Jde o to vystudovat učební obor a v případě zájmu je pak možné udělat si dvouletou nástavbu podnikání. Jde o přípravu na samostatně výdělečnou činnost, k němuž většina řemeslníků dříve či později dospěje. Ve skutečnosti kdo úspěšně absolvuje učňák, už se mu nechce trávit další dva roky studiem.
geometrie s matematikou
Další problém učňovského vzdělávání je, že na tyto školy se dostávají často problémové děti a není divu, že rodiče mají strach své dítě do takové školy přihlásit. Ne každý rodič je nutně ambiciózní, a když vidí, že jeho dítě není studijně nadané, rád by třeba i dítě do učňovské školy přihlásil, protože je značné množství kvalitních a krásných učebních oborů, ale má strach s jakými výrostky se tam dítě bude setkávat.

Úvahy na palčivé téma

Pojďme naše povídání posunout do roviny úvah. Není určitě nic špatného na tom, že lidé mají zájem o vyšší vzdělávání. Je běžné, že například na místech, kde dříve stačila maturita, dnes najdeme vysokoškolsky vzdělané lidi a proč ne. Proč by na druhé straně nemohli mít řemeslníci maturitní vzdělání? Kdyby se některé učební obory transformovaly do maturitních oborů s tím, že by obsahovaly prvky nástavbového podnikání, určitě by zájem o učňovské vzdělávání výrazně vzrostl.
muž u pc
Samozřejmě ne každý učební obor by mohl být koncipovaný jako učební obor s maturitou, protože žáci se specifickými poruchami učení by je nezvládly, ale určitě celá řada učebních oborů by mohla nabízet tříleté i čtyřleté studium. Některé obory jsou takto postavené, ale je jich spíše málo, než tak akorát.
Obecně je učňovské vzdělávání s maturitou dost podceňováno. Přitom je na místě položit si otázku, zda by nepředstavovalo cestu z učňovské krize.

Theme: Overlay by Kaira