Rubrika: Vztahy

Může vztah na dálku skutečně fungovat?

Mnozí se ocitli v situaci, kdy začali sdílet hlubší city k osobě, která jim byla v tentýž dobu poměrně vzdálená, či se nacházela na odlišné straně zeměkoule, a tak vyvinuli ohromné úsilí, aby se co nejvíce takový pár podobal těm s běžnými možnostmi, avšak i při vysoké míře snahy toho nikdy nedocílili. Co lze tedy činit, aby se takové spojení lásky nerozmotalo a pokračovalo po dostatečně příznivou dobu. Je vůbec možné ho udržet?
Vzájemná důvěra hraje obrovskou roli, neboť se nestýkáte na denní bázi, tudíž spoléháte pouze na schopnost věrnosti ze strany své či svého vyvoleného.
video-hovorová komunikace přes mobilní telefon
Jakmile budou vztah provázet pochyby, vzhledem k indisponování k podložení opodstatněných důkazů se stane těžkým je vyvrátit a potvrdit tak partnerovi svoji loajálnost. Očekává se tedy vzájemná priorita pro druhého, tedy jeho umístění na první pozici i při setkání se s novými atraktivními lidmi, ale především chápání opačné pozice a nevyžadování neustálého prokazování jistých skutečností.
Najít si čas alespoň na konverzaci a představovat pro dotyčného patřičnou oporu v případě nutnosti se taktéž dá považovat za nutnou součást. Jelikož se nemůžete vzájemně podpořit v realitě, minimálně komunikace prostřednictvím sociálních sítí a vždy se nabídnout a sdílet osobní záležitosti sice nemusí nejprve být záležitostí každého, ale pro udržení takového styku naprosto nevyhnutelné.
symbol lásky přes internet – klávesnice se srdcem na místě enteru
Informujte svého partnera o novinkách, změnách i běžných situacích Vašeho života. Nedostatek sdílených zpráv může vést k ztrátě zájmu, proto je více než důležité dokázat se plně otevřít i o malicherných tématech a svém životě, kdy poskytujete o své existenci mnoho detailů.
Vztah online rozhodně znamená větší výzvu nežli obvyklý s pravidelným a častým kontaktem, nicméně pokud máte pocit, že stojí snaha za to, nemusí se jednat o překážku, která ohrozí jeho budoucnost.

Vztahům prospěje i samota

Člověk touží po štěstí a velmi často se cítí nešťastný. Ve skutečnosti to, co nám navozuje pocit štěstí, jsou harmonické mezilidské vztahy a to, co v nás navozuje pocit smutku, jsou nezdravé či nevyjasněné mezilidské vztahy.

A opravdu požehnaný je ten, který žije v síti harmonických a funkčních vztahů. Bohužel skutečnost je taková, že takových lidí je málo. Nezdravé a nekvalitní vztahy nás pronásledují celý život. V rodině, v partnerském životě, mezi přáteli a v neposlední řadě také ve škole a zaměstnání, kde míra školní či pracovní šikany je skutečně alarmující.
Vztahy na pracovišti

Nefunkční vztahy vedou k pocitu frustrace a vnitřní ublíženosti. Jak napravit nefunkční vztahy? Rodinu si nevybíráme, máme takovou jaká je. Práci vyměnit sice můžeme, ale někdy to představuje riziko, které si vzhledem k okolnostem, třeba nemůžeme dovolit.

Na druhou stranu, od vztahů očekáváme často více, než je jejich skutečnou náplní. Například do partnerských vztahů si projektujeme mnoho osobních ambicí, zároveň očekáváme, že o nás bude pečováno. Někdy není na škodu umět přijmout samotu. Tím nemáme na mysli samotu, kdy se člověk vyhýbá druhým lidem a počíná si víceméně jako sociopat, ale samotu, kdy od druhých nečekáme to, co nám vlastně vůbec nedokážou a nemohou dát.
Osamělost není samota

Lidé, kteří si dokážou poradit sami se sebou, které samota neděsí, a dokážou v ní bez obtíží fungovat, ve skutečnosti jsou často mnohem empatičtější a je jim vlastní prosociální chování.
Samota s knihou

Co třeba zkusit být sám? Bez očekávání a bez pocitů zklamání. Nechat to jen tak plynout a soustředit se na smysluplné využití času, aniž by to bylo závislé na participaci druhé osoby. Když druhé lidi nebudeme vtahovat do naší intimní zóny více, než by jim samotným bylo milé, jistě se mnohé z mezilidských vztahů změní k lepšímu. Počínejme si samostatně a zodpovědně, to vztahům jen prospěje.

Theme: Overlay by Kaira