Může vztah na dálku skutečně fungovat?

Mnozí se ocitli v situaci, kdy začali sdílet hlubší city k osobě, která jim byla v tentýž dobu poměrně vzdálená, či se nacházela na odlišné straně zeměkoule, a tak vyvinuli ohromné úsilí, aby se co nejvíce takový pár podobal těm s běžnými možnostmi, avšak i při vysoké míře snahy toho nikdy nedocílili. Co lze tedy činit, aby se takové spojení lásky nerozmotalo a pokračovalo po dostatečně příznivou dobu. Je vůbec možné ho udržet?
Vzájemná důvěra hraje obrovskou roli, neboť se nestýkáte na denní bázi, tudíž spoléháte pouze na schopnost věrnosti ze strany své či svého vyvoleného.
video-hovorová komunikace přes mobilní telefon
Jakmile budou vztah provázet pochyby, vzhledem k indisponování k podložení opodstatněných důkazů se stane těžkým je vyvrátit a potvrdit tak partnerovi svoji loajálnost. Očekává se tedy vzájemná priorita pro druhého, tedy jeho umístění na první pozici i při setkání se s novými atraktivními lidmi, ale především chápání opačné pozice a nevyžadování neustálého prokazování jistých skutečností.
Najít si čas alespoň na konverzaci a představovat pro dotyčného patřičnou oporu v případě nutnosti se taktéž dá považovat za nutnou součást. Jelikož se nemůžete vzájemně podpořit v realitě, minimálně komunikace prostřednictvím sociálních sítí a vždy se nabídnout a sdílet osobní záležitosti sice nemusí nejprve být záležitostí každého, ale pro udržení takového styku naprosto nevyhnutelné.
symbol lásky přes internet – klávesnice se srdcem na místě enteru
Informujte svého partnera o novinkách, změnách i běžných situacích Vašeho života. Nedostatek sdílených zpráv může vést k ztrátě zájmu, proto je více než důležité dokázat se plně otevřít i o malicherných tématech a svém životě, kdy poskytujete o své existenci mnoho detailů.
Vztah online rozhodně znamená větší výzvu nežli obvyklý s pravidelným a častým kontaktem, nicméně pokud máte pocit, že stojí snaha za to, nemusí se jednat o překážku, která ohrozí jeho budoucnost.

Theme: Overlay by Kaira