Funkce kůže


Naše kůže je velmi zajímavý orgán. Jedná se o základní bariéru mezi vnějším prostředím a našich vnitřním prostředím organismu. Kůže se může zdát jako velmi jednoduchá a přehledná struktura, která nemá moc skrytých vlastností a funkcí, ale opak je pravdou. Jak už bylo řečeno výše, základní funkcí naší kůže je funkce bariéry. Na tento úkol ale není kůže samotná. Na nás, všude po těle, se nachází plno bakterií, které s námi žijí v symbióze. Jejich úkolem je například tvoření speciálních látek, které způsobují, že bakterie, které by potencionálně mohly způsobit poškození kůže, jsou odstraněny nebo poškozeny, takže se jejich škodlivý potenciál ztratí.

ženská pleť

Zajímavé je i to, jak jsou v kůži rozmístěny různé ionty s náboji, dochází ke vzniku dipólu, který odpuzuje některé špíny, které by se na kůži mohly jinak jednoduše uchytit. Také to, že v rámci nejsvrchnější vrstvy kůže se vytváří mastný film, který zamezuje průniku některých bakterií, špín nebo chemických látek, je obranným mechanismem. Náš kůže má ale kromě toho základního úkolu i úkoly jiné. Jedním z velmi významných je také produkce vitaminu D. Stačí aby na naši kůži zasvítilo trochu UV záření a dojde tak ke spuštění kaskády, která vyústí ve tvorbu vitaminu D.

péče o tělo

Kůže má ale také význam psychosociální. Lidé s výraznými kožními projevy jsou stigmatizováni a někdy dokonce vyloučeni ze společnosti. Vždyť si můžeme představit i to, jak je pro některé ženy neúnosné, že se na jejich pleti podepisuje stárnutí. Naštěstí s tímto problémem se dá ale něco dělat. Například čistý kolagen je v pleti obsažen přirozeně a zajišťuje významně funkci kůže, jenže s rostoucím věkem se jeho produkce snižuje a dochází tak k projevům stárnutí. Naštěstí se tento kolagen dá aspoň částečně nahradit příjmem v potravě, takže se není čeho obávat a jen stačí začít něco dělat.

Theme: Overlay by Kaira