Proč je pro průzkumný vrt cena tak vysoká

Vzhledem ke stále rostoucím cenám prakticky všech komodit není divu, že se lidé snaží šetřit, kde se dá. A jednou z možností, kterou majitelé rodinných domů mají, je vybudování vlastní studny. Tak budou mít, alespoň teoreticky, vodu zadarmo, což ročně uspoří poměrně velkou částku. Bohužel to není tak jednoduché. Nejprve je potřeba zjistit, zda je vůbec možné studnu postavit, a za průzkumný vrt cena není zrovna nízká. Toto zjištění mnoho lidí překvapuje, koneckonců teoreticky jde jen o vyvrtání díry do země, ne?

stavba studny

Ve skutečnosti je součástí průzkumných vrtů mnohem více. V první řadě je to samozřejmě potřebné vybavení, a to nejen na vyvrtání, ale i na odběr vzorků, jejich zpracování a analýzu. A to není zrovna levná záležitost, i když je pravdou, že se jejich cena rozmělní mezi větší množství zákazníků.

Dále je to plat zaměstnancům. Přeci jen, ani ti svou práci nedělají zadarmo. Je to jejich obživa, a tak je pochopitelné, že za ni chtějí dostat zaplaceno. A ačkoliv jim výplatu samozřejmě dává firma, pro kterou pracují, v konečném důsledku vše zaplatí koncový zákazník.

zakrytá studna

Následně je tu také analýza vzorku. Ta může být, v závislosti na okolnostech, časově i finančně poměrně náročná. Zde záleží samozřejmě na rozsahu průzkumu a na tom, k jakému účelu bude sloužit. Přeci jen bude nutná podrobnější analýza, pokud chceme vybudovat studnu s pitnou vodou, než když chceme jen nádrž na zachytávání a zpracování dešťovky.

Dále je potřeba si uvědomit, že vše, o čem dosud byla řeč, se týká pouze úvodního průzkumu. Musíme počítat s tím, že pokud tento dopadne dobře, čekají nás další výdaje a povinnosti, konkrétně podání žádostí o povolení stavby, registraci studny či jiného vodního díla, nehledě na stavbu samotnou. To vše celkovou částku ještě zvýší.

Je tedy otázkou, zda je to skutečně tak výhodné a zda opravdu ušetříme. Měli bychom si tedy již předem spočítat návratnost této investice. Jen tak zjistíme, zda se nám skutečně vyplatí.

Theme: Overlay by Kaira