Rozumíte lezecké terminologii?

Lezení patří mezi velmi atraktivní sportovní činnosti především u mladší generace. Dokáže zaujmout však mládež, ale i dospělé. Jedná se o pohyb, který byl jako takový odjakživa běžnou součástí lidského života. Bohužel pokud byste se dnes podívali na hodinu tělesné výchovy na základní škole, zjistili byste, že tento pohyb činí dětem čím dál větší obtíže. Dětem, které většinu volného času tráví pasivním způsobem, naprosto chybí obratnost a přirozená síla v horních i dolních končetinách. Přitom pro všechny, co touží po formování fyzických i psychických sil je lezení skvělou příležitostí, jak toho dosáhnout.
silueta horolezce

Víte, co je to svis či bouldering?

o   Lezení a šplhání

Jedná se o pohyb těla ve visu nebo v podporu. Nahoru vylézáme, dolů slézáme. Pojem plazení se využívá v případě, že jsou v kontaktu s podložkou nejen nohy a paže, ale také trup. Šplhání je poté pohyb vzhůru po něčem svislém za pomoci rukou i nohou. Oba pojmy se někdy překrývají.

volné lezení

o   Ručkováni a stoupání

Při ručkováni se pohybujete jen pomocí paží, naopak při stoupání se pohyb uskutečňuje pomocí dolních končetin. Vystupováni je pohyb nahoru, sestupováni je pohyb dolů.

o   Vis, svis a shyb

Při visu se držíte chytů nebo nějakého nářadí buď rukama nebo nohama nebo obojím. Pokud jsou při visu paže napjaté, jedná se o svis, pokud jsou pokrčené, mluvíme o shybu.

o   Sportovní lezení

Jedná se o lezeckou aktivitu, která má svá daná pravidla. Provozuje se buď v přírodě, nebo na umělých lezeckých stěnách. Míra rizika je přitom malá, jde zde především o pohyb jako takový. Mezi disciplíny sportovního lezení patří: lezení zajištěných cest na skalách, lezení na umělé stěně, bouldering nebo sportovní lezení v ledu.

skalní stěna

o   Bouldering

Slovo bouldr znamená v překladu lezecký problém. Ten může dosahovat různé obtížnosti. Právě tato disciplína dosáhla v posledních letech největšího nárůstu popularity. Stala se dokonce samostatnou disciplínou.


Posted in Nezařazené
Theme: Overlay by Kaira