Dálniční odpočívadla mají být oázou klidu

Dálniční síť je v naší středoevropské krajině poměrně široká. I přesto, že se na hlavu ministerstva dopravy snáší vlny kritiky za problematické uzávěrky v důsledku rekonstrukcí a oprav, měli bychom si tohoto důležitého dopravního zázemí považovat.
Největší objem prací v souvislosti s modernizací probíhá na dálnici D1 z Prahy do Brna. Tento úsek je nejstarší a zároveň nejvytíženější a musel nutně projít stavebními změnami. Vždyť tato spojnice sloužila nepřetržitému provozu bezmála půl století.
silnice lesem

Vyhlášená místa k odpočinku na D1

Důležitými prvky této dopravní tepny jsou odpočívadla. Pro mnohé z nás je velmi náročné být za volantem nepřetržitě po dobu několika hodin, výkon řidiče je totiž považován za druh pracovní činnosti, navíc častokrát plný stresových okamžiků. Potřebujeme si zkrátka na chvíli odpočinout, protáhnout se, posvačit a odskočit si na toaletu.
U tří křížů – vyhlášený motorest nedaleko Brna slouží tomuto účelu desítky let. Je nejznámějším místem k odpočinku, zastavují tu autobusy, kamiony i osobní auta v průměru minimálně na třicet minut.
mlha na silnici
Trucbaba – na 89. Kilometru je vybudováno odpočívadlo s vyhlášeným bistrem a dokonce i čistými toaletami. WC je sice ještě obložené starými socialistickými obklady, ale je údajně nejčistší na celé dálnici D1.
Motorest Pávov – 110 km. Příjemný motorest, čisté záchody, moderně vybavené. Místo vhodné k zastavení a odpočinku. Kontrast oproti Velkému Beranovu, který je vyhlášen krádežemi zaparkovaných aut. Zloději jsou tam převážně cizinci a nezdráhají se vykrádat ani náklad ze stojících kamionů, dokonce okrást i spící posádku.
prázdná silnice
Motorest Poddubí – 26 km, podobně jako předchozí odpočívadlo Pávov, dostatek ubytovacích kapacit, čisté toalety, restaurace
Blanice – 44 km – čerpací stanice Shell s venkovním posezením v rámci občerstvení. Pěkné místo u lesa je příjemné zvláště v létě v období veder. Parkuje se zde v zákrytu stromů.

Theme: Overlay by Kaira